gyalogló chat

 

NYEREMÉNY ÁTVÉTELI & TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS A 2018-12. HAVI GYALOGLÓ CHATES LICITÁLÁSHOZ

 

 

Adatok:

Játékszervező

Játékos

Megnevezés

GYALIMAN Kft.

Nyertes Nick név

 

Adószám

26367404-2-42

Születési Név

 

Székhely

1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2/14, Magyarország

Állandó lakcím

 

Státusz: Gyalogló Chat

Üzemeltető / Játékszervező

Személy igazolvány szám

 

Kapcsolat 1:

gyaliman@gyaloglo.hu

Elérhetőségi telefonszám

 

Kapcsolat 2:

megaop@gyaloglo.hu

Elérhetőségi e-mail cím

 

 

Meghatározások:

 

GYALIMAN Kft. (továbbiakban Játékszervező) játékot szervezett az általa üzemeltetett gyalogló chat oldalon 2018-12-28, 00.00 óra és 2018-12-30, 20.00. között. Az első bekezdésben adatait megadó Nick névvel rendelkező az oldalon felhasználó személy (továbbiakban Játékos) a játékban részt vett, és megnyerte a licitálást.

 

A játék célja:

 

A játékszervező lehetőséget biztosított az oldalon regisztrált felhasználók számára az oldalon a csevegéssel, programokon vagy vásárlással megszerzett csillagok mennyiségével a licitáláson részt venni! Az a felhasználó a nyertes, aki az adott termékre a licit lejáratának pillanatában az utolsó érvényes licittel rendelkezik!

A megnyert terméket futárszolgálat szállítja házhoz és a megadott igazolvány számok alapján azonosítja a nyertes személyazonosságát!

 

A játékosra vonatkozó szabályok:

 

Játékos a licitálás megnyerésével és a megállapodás aláírásával az alábbi kötelezettségeket vállalja:

 • Megadja Játékszervező részére bekért személyes adatait: Születési név, Személy igazolvány szám, Állandó lakcím, Telefonszám és E-mail cím.
 • A nyeremény megérkezését követően 168 órán belül minimum 3 éles fénykép készítése melyen jól látható a Játékos és a termék együtt!
 • Minimum 5 maximum 10 egész mondatban történő vélemény írása a licitálásról, az ajándék megszerzéséről, és arról mit gondol, mit érez az ajándék megnyerésével kapcsolatban!
 • A vélemény és a fényképek elküldése e-mail formájában a gyaliman@gyaloglo.hu címre 168 órán belül.
 • Hozzájárulás a fénykép és a vélemény felhasználására a www.gyaloglo.hu saját és Facebook oldalain.
 • Játékos vállalja, hogy saját a terméket megnyerő Nick nevére is feltölti, és 60 napig profiljában elérhetővé teszi, a készített képeket a bemutatkozásba pedig bemásolja megírt véleményét az index kiírásában a név alatt pedig az üzemeltető által a licitálással kapcsolatosan kapott linket!
 • Játékos vállalja, hogy a nyertes Nick nevét 90 napig nem törli!
 • Játékos hozzájárul, hogyha a Játékszerevező úgy dönt a megállapodástól számított 12 hónapon belül úgy marketing levelet küldjön Játékos állandó és e-mail címére vagy telefonszámára!
 • Játékos tudomásul veszi, hogy a terméket a Játékszervező csak azután adja át a futárnak miután a megállapodás aláírt formában két tanú aláírásával visszaküldésre és megérkezésre kerül a 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57 2/14 a cég bejegyzett székhelyére!
 • Játékos tudomásul veszi, hogy a termékhez tartozó számla és jótállási jegy csak azután kerül kiküldésre postai úton miután megküldte a Játékszervező részére a kért képeket a megírt tartalmat és az adatlapján is megtörténtek a kért változtatások!

 

A játékszervezőjére vonatkozó szabályok:

 

 • Játékszervező vállalja a nyertes részére az általa a licitáláson megnyert terméket bontatlan új állapotban.
 • A terméket futárszolgálat szállítja a megadott adatok alapján házhoz és a megadott igazolvány számok alapján azonosítja a nyertes személyazonosságát!
 • Játékszervező minden költséget átvállal, (vételár, adó, házhozszállítás) Játékosnak a nyeremény átvételekor semmilyen költsége nincsen!
 • Játékszervező vállalja, hogy a kért tartalmak megérkezése és feltöltését követően 48 órán belül postai úton feladja a termék jótállási jegyét és igazoló számláját!
 • Játékszervező vállalja, hogy a megismert és önkéntesen megkapott személyes adatokat harmadik félnek nem adja át, kizárólag saját kampányában és vagy marketing akcióiban használja fel.
 • Játékszervező vállalja, hogy az időszakok leteltével (60 nap) további elvárást Játékossal szemben nem támaszt sem az adatlapja tartalmára vonatkozóan sem feltöltött fényképei viszonylatában!
 • Játékszervező vállalja, hogy a 12 hónapos időszak leteltével a Játékos által megadott összes adatát további hozzájárulás hiányában törli rendszeréből!

 

Titoktartási és adatvédelmi záradék:

 

Tudomásul veszem, hogy Játékosként tudomásomra jutott minden üzleti, pénzügyi, jogi, gazdasági, műszaki, informatikai, szervezési szóbeli, írásbeli és/vagy elektronikus adat és információ, tény, megoldás, módszertan (a továbbiakban: „Adat”) üzleti titoknak minősül, kivéve azon nyilvános Adatokat, amelyek központi nyilvántartások útján is hozzáférhetők. A titoktartási kötelezettség jelen Nyilatkozat aláírásától kezdődően fennáll, függetlenül attól, hogy az Adat a jelen Titoktartási és Adatvédelmi Nyilatkozat keltének időpontja előtt vagy után, illetve közvetlenül a GYALIMAN Kft-től vagy harmadik személytől jutott a tudomásomra.

Alulírott biztosítom az Adatok titkos kezelését, kijelentem, hogy az átvett Adatokat – beleértve a részadatokat és részinformációkat is – harmadik, illetve más személy részére – a GYALIMAN Kft. írásos engedélye nélkül – nem adom át. Az üzleti- titkot (Adatot) időbeli korlát nélkül megőrzöm, és teljes anyagi felelősséggel tartozok minden olyan kárért, ami e kötelezettségem megsértéséből ered. Alulírott vállalom, hogy a GYALIMAN Kft-nek megtérítek minden olyan igazolt veszteséget, kárt vagy költséget (beleértve az ügyvédi költséget, a szakértői díjat, a bírósági költségeket, bírságot, valamint más egyéb költségeket), amelyek a jelen Titoktartási és Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt bármely rendelkezés megszegése következtében merültek fel.

 

Elállás:

 

Játékos a megállapodás tartalmának megismerését követően dönthet úgy, hogy eláll a megállapodás megkötésétől melyet minden további jogi vagy egyéb következmény nélkül megtehet! Ebben az esetben semmilyen adatot nem kell megadnia csupán jelezni a Játékszervező felé döntését! Játékos tudomásul veszi, hogy ebben az esetben a játékon részt vevő és felhasznált csillagai nem kerülnek visszautalásra, hisz a megállapodás megkötését a korábban közzétett játékszabályban elfogadta, azáltal hogy licitálást adott le!

 

 

Budapest, 2018.

 

Játékszervező

Játékos

 

 

 

 

 

Bélyegzés és aláírás helye Játékszervező

 

Bélyegzés és aláírás helye Játékos

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 

 

Tanú 1

Tanú 2

Név

 

Név

 

 

 

Állandó Lakcím

 

Állandó Lakcím

 

 

 

Aláírás

 

 

Aláírás